ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเมืองชุม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
11
19
1
อบ.3
11
11
22
1
รวม อบ.
19
22
41
2
ป.1
18
22
40
1
ป.2
18
17
35
1
ป.3
13
16
29
1
ป.4
23
15
38
1
ป.5
18
19
37
1
ป.6
16
15
31
1
รวมประถม
106
104
210
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
125
126
251
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...