ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเมืองชุม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
12
24
1
อบ.3
16
19
35
1
รวม อบ.
28
31
59
2
ป.1
17
18
35
1
ป.2
13
15
28
1
ป.3
22
14
36
1
ป.4
17
20
37
1
ป.5
19
18
37
1
ป.6
17
9
26
1
รวมประถม
105
94
199
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
133
125
258
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...