ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
11
21
1
อบ.3
18
11
29
1
รวม อบ.
28
22
50
2
ป.1
8
14
22
1
ป.2
9
14
23
1
ป.3
12
7
19
1
ป.4
14
10
24
1
ป.5
18
10
28
1
ป.6
10
9
19
1
รวมประถม
71
64
135
6
ม.1
24
24
48
2
ม.2
15
22
37
1
ม.3
10
25
35
1
รวมมัธยมต้น
49
71
120
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
148
157
305
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...