ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านต้นยาง ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
1
2
1
อบ.2
2
0
2
1
อบ.3
1
0
1
1
รวม อบ.
4
1
5
3
ป.1
6
4
10
1
ป.2
1
3
4
1
ป.3
9
4
13
1
ป.4
2
5
7
1
ป.5
3
3
6
1
ป.6
5
1
6
1
รวมประถม
26
20
46
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
30
21
51
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...