ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
23
35
58
2
ม.2
28
29
57
2
ม.3
23
32
55
2
รวมมัธยมต้น
74
96
170
6
ม.4
19
13
32
1
ม.5
8
13
21
1
ม.6
9
17
26
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
36
43
79
3
รวมทั้งหมด
110
139
249
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...