ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
42
46
88
3
ม.2
23
35
58
2
ม.3
26
31
57
2
รวมมัธยมต้น
91
112
203
7
ม.4
15
9
24
2
ม.5
17
11
28
2
ม.6
8
14
22
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
40
34
74
6
รวมทั้งหมด
131
146
277
13
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...