ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวาวีวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
56
67
123
4
ม.2
62
71
133
4
ม.3
52
67
119
4
รวมมัธยมต้น
170
205
375
12
ม.4
30
89
119
4
ม.5
47
44
91
4
ม.6
42
59
101
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
119
192
311
12
รวมทั้งหมด
289
397
686
24
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...