ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
17
35
52
2
ม.2
32
34
66
2
ม.3
18
19
37
2
รวมมัธยมต้น
67
88
155
6
ม.4
22
18
40
2
ม.5
15
18
33
2
ม.6
13
15
28
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
50
51
101
6
รวมทั้งหมด
117
139
256
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...