ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
19
20
39
2
ม.2
22
19
41
2
ม.3
24
21
45
2
รวมมัธยมต้น
65
60
125
6
ม.4
14
18
32
2
ม.5
16
16
32
2
ม.6
13
19
32
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
43
53
96
6
รวมทั้งหมด
108
113
221
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...