ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
30
31
61
2
ม.2
17
18
35
2
ม.3
24
21
45
2
รวมมัธยมต้น
71
70
141
6
ม.4
18
18
36
2
ม.5
13
16
29
2
ม.6
15
15
30
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
46
49
95
6
รวมทั้งหมด
117
119
236
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...