ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนแม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
121
146
267
7
ม.2
101
157
258
7
ม.3
79
137
216
6
รวมมัธยมต้น
301
440
741
20
ม.4
120
215
335
10
ม.5
103
186
289
9
ม.6
121
228
349
10
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
344
629
973
29
รวมทั้งหมด
645
1,069
1,714
49
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...