ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
28
25
53
2
ม.2
8
18
26
1
ม.3
16
14
30
2
รวมมัธยมต้น
52
57
109
5
ม.4
26
35
61
3
ม.5
25
52
77
3
ม.6
42
53
95
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
93
140
233
10
รวมทั้งหมด
145
197
342
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...