ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
18
17
35
2
ม.2
28
26
54
2
ม.3
7
16
23
1
รวมมัธยมต้น
53
59
112
5
ม.4
21
35
56
3
ม.5
21
29
50
3
ม.6
19
33
52
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
61
97
158
9
รวมทั้งหมด
114
156
270
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...