ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
90
110
200
7
อบ.3
135
117
252
7
รวม อบ.
225
227
452
14
ป.1
152
169
321
8
ป.2
171
161
332
8
ป.3
174
173
347
8
ป.4
168
187
355
8
ป.5
162
189
351
8
ป.6
175
177
352
8
รวมประถม
1,002
1,056
2,058
48
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
1,227
1,283
2,510
62
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...