ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทำนบ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
4
6
1
อบ.3
3
6
9
1
รวม อบ.
5
10
15
2
ป.1
2
4
6
1
ป.2
7
4
11
1
ป.3
7
6
13
1
ป.4
2
8
10
1
ป.5
4
5
9
1
ป.6
7
2
9
1
รวมประถม
29
29
58
6
ม.1
7
5
12
1
ม.2
3
6
9
1
ม.3
2
5
7
1
รวมมัธยมต้น
12
16
28
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
46
55
101
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...