ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตะเฆ่ค่าย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
5
7
1
อบ.3
4
12
16
1
รวม อบ.
6
17
23
2
ป.1
9
6
15
1
ป.2
5
7
12
1
ป.3
3
3
6
1
ป.4
4
7
11
1
ป.5
4
5
9
1
ป.6
6
5
11
1
รวมประถม
31
33
64
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
37
50
87
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...