ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังชุมพร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
17
33
1
อบ.3
17
13
30
2
รวม อบ.
33
30
63
3
ป.1
25
16
41
2
ป.2
24
20
44
2
ป.3
27
28
55
2
ป.4
27
23
50
2
ป.5
25
31
56
2
ป.6
24
23
47
2
รวมประถม
152
141
293
12
ม.1
19
22
41
2
ม.2
24
16
40
2
ม.3
20
13
33
1
รวมมัธยมต้น
63
51
114
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
248
222
470
20
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...