ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดทุ่งหลวง (เจริญราษฎร์บำรุง) ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
5
6
1
อบ.2
5
2
7
1
อบ.3
1
4
5
1
รวม อบ.
7
11
18
3
ป.1
5
6
11
1
ป.2
6
3
9
1
ป.3
4
5
9
1
ป.4
7
5
12
1
ป.5
5
2
7
1
ป.6
4
4
8
1
รวมประถม
31
25
56
6
ม.1
8
3
11
1
ม.2
4
5
9
1
ม.3
9
7
16
1
รวมมัธยมต้น
21
15
36
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
59
51
110
12
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...