ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดทัพหมัน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
15
30
2
อบ.3
24
15
39
2
รวม อบ.
39
30
69
4
ป.1
26
19
45
2
ป.2
17
27
44
2
ป.3
29
35
64
2
ป.4
19
25
44
2
ป.5
24
30
54
2
ป.6
33
33
66
2
รวมประถม
148
169
317
12
ม.1
29
20
49
2
ม.2
26
20
46
2
ม.3
21
38
59
2
รวมมัธยมต้น
76
78
154
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
263
277
540
22
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...