ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดทัพหมัน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
22
14
36
2
อบ.3
28
17
45
2
รวม อบ.
50
31
81
4
ป.1
22
28
50
2
ป.2
30
35
65
2
ป.3
18
26
44
2
ป.4
25
30
55
2
ป.5
35
33
68
2
ป.6
30
28
58
2
รวมประถม
160
180
340
12
ม.1
30
20
50
2
ม.2
24
43
67
2
ม.3
25
27
52
2
รวมมัธยมต้น
79
90
169
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
289
301
590
22
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...