ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
7
13
1
อบ.2
9
6
15
1
อบ.3
14
5
19
1
รวม อบ.
29
18
47
3
ป.1
10
7
17
1
ป.2
13
6
19
1
ป.3
7
9
16
1
ป.4
4
2
6
1
ป.5
6
15
21
1
ป.6
2
3
5
1
รวมประถม
42
42
84
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
71
60
131
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...