ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนยางเลียงราษฎร์พัฒนา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
4
2
6
1
รวม อบ.
9
6
15
2
ป.1
3
1
4
1
ป.2
2
2
4
1
ป.3
6
6
12
1
ป.4
6
8
14
1
ป.5
12
1
13
1
ป.6
5
1
6
1
รวมประถม
34
19
53
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
43
25
68
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...