ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
3
12
1
อบ.3
3
4
7
1
รวม อบ.
12
7
19
2
ป.1
6
8
14
1
ป.2
8
5
13
1
ป.3
7
3
10
1
ป.4
9
7
16
1
ป.5
8
3
11
1
ป.6
7
9
16
1
รวมประถม
45
35
80
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
57
42
99
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...