ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
7
15
1
อบ.3
5
7
12
1
รวม อบ.
13
14
27
2
ป.1
6
9
15
1
ป.2
8
7
15
1
ป.3
8
13
21
1
ป.4
14
12
26
1
ป.5
6
9
15
1
ป.6
9
12
21
1
รวมประถม
51
62
113
6
ม.1
9
21
30
1
ม.2
21
15
36
1
ม.3
17
6
23
1
รวมมัธยมต้น
47
42
89
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
111
118
229
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...