ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
17
30
1
อบ.3
18
18
36
1
รวม อบ.
31
35
66
2
ป.1
14
12
26
1
ป.2
17
8
25
1
ป.3
10
10
20
1
ป.4
8
15
23
1
ป.5
14
8
22
1
ป.6
11
13
24
1
รวมประถม
74
66
140
6
ม.1
9
21
30
1
ม.2
19
3
22
1
ม.3
12
10
22
1
รวมมัธยมต้น
40
34
74
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
145
135
280
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...