ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
3
6
1
อบ.3
5
4
9
1
รวม อบ.
8
7
15
2
ป.1
7
1
8
1
ป.2
4
7
11
1
ป.3
10
2
12
1
ป.4
5
4
9
1
ป.5
6
4
10
1
ป.6
3
7
10
1
รวมประถม
35
25
60
6
ม.1
19
4
23
1
ม.2
13
8
21
1
ม.3
11
7
18
1
รวมมัธยมต้น
43
19
62
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
86
51
137
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...