ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคณฑีพิทยาคม ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
30
44
74
3
ม.2
57
30
87
3
ม.3
41
48
89
3
รวมมัธยมต้น
128
122
250
9
ม.4
66
58
124
3
ม.5
32
35
67
3
ม.6
41
31
72
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
139
124
263
9
รวมทั้งหมด
267
246
513
18
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...