ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
4
4
8
1
รวม อบ.
9
8
17
2
ป.1
6
5
11
1
ป.2
5
10
15
1
ป.3
9
7
16
1
ป.4
6
11
17
1
ป.5
3
6
9
1
ป.6
5
17
22
1
รวมประถม
34
56
90
6
ม.1
8
10
18
1
ม.2
9
8
17
1
ม.3
10
7
17
1
รวมมัธยมต้น
27
25
52
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
70
89
159
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...