ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
4
11
15
1
รวม อบ.
9
15
24
2
ป.1
9
8
17
1
ป.2
6
8
14
1
ป.3
3
5
8
1
ป.4
4
16
20
1
ป.5
8
9
17
1
ป.6
5
9
14
1
รวมประถม
35
55
90
6
ม.1
10
9
19
1
ม.2
15
9
24
1
ม.3
13
12
25
1
รวมมัธยมต้น
38
30
68
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
82
100
182
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...