ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
6
4
10
1
รวม อบ.
11
10
21
2
ป.1
4
10
14
1
ป.2
8
6
14
1
ป.3
6
11
17
1
ป.4
4
6
10
1
ป.5
4
17
21
1
ป.6
8
8
16
1
รวมประถม
34
58
92
6
ม.1
9
8
17
1
ม.2
10
8
18
1
ม.3
16
9
25
1
รวมมัธยมต้น
35
25
60
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
80
93
173
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...