ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
6
18
1
อบ.3
7
11
18
1
รวม อบ.
19
17
36
2
ป.1
9
8
17
1
ป.2
9
4
13
1
ป.3
4
3
7
1
ป.4
6
7
13
1
ป.5
2
7
9
1
ป.6
13
8
21
1
รวมประถม
43
37
80
6
ม.1
5
1
6
1
ม.2
13
6
19
1
ม.3
2
6
8
1
รวมมัธยมต้น
20
13
33
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
82
67
149
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...