ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
10
18
1
อบ.3
6
5
11
1
รวม อบ.
14
15
29
2
ป.1
12
6
18
1
ป.2
10
11
21
1
ป.3
9
8
17
1
ป.4
9
5
14
1
ป.5
4
2
6
1
ป.6
6
7
13
1
รวมประถม
50
39
89
6
ม.1
2
6
8
1
ม.2
12
6
18
1
ม.3
5
1
6
1
รวมมัธยมต้น
19
13
32
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
83
67
150
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...