ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสามหมื่น ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
1
4
1
อบ.2
15
14
29
1
อบ.3
11
14
25
1
รวม อบ.
29
29
58
3
ป.1
26
18
44
1
ป.2
17
12
29
1
ป.3
9
15
24
1
ป.4
11
9
20
1
ป.5
8
15
23
1
ป.6
12
9
21
1
รวมประถม
83
78
161
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
112
107
219
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...