ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสามหมื่น ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
1
2
1
อบ.2
11
13
24
1
อบ.3
23
10
33
1
รวม อบ.
35
24
59
3
ป.1
17
19
36
1
ป.2
14
16
30
1
ป.3
10
7
17
1
ป.4
9
16
25
1
ป.5
12
9
21
1
ป.6
8
7
15
1
รวมประถม
70
74
144
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
105
98
203
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...