ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
45
37
82
3
อบ.3
54
37
91
3
รวม อบ.
99
74
173
6
ป.1
35
57
92
3
ป.2
47
39
86
3
ป.3
32
22
54
2
ป.4
41
39
80
2
ป.5
32
28
60
2
ป.6
33
29
62
3
รวมประถม
220
214
434
15
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
319
288
607
21
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...