ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
34
31
65
2
อบ.3
36
33
69
2
รวม อบ.
70
64
134
4
ป.1
43
37
80
3
ป.2
53
37
90
3
ป.3
37
53
90
3
ป.4
48
39
87
3
ป.5
27
25
52
2
ป.6
36
41
77
2
รวมประถม
244
232
476
16
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
314
296
610
20
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...