ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
35
33
68
2
อบ.3
40
37
77
3
รวม อบ.
75
70
145
5
ป.1
54
37
91
3
ป.2
34
55
89
3
ป.3
45
39
84
3
ป.4
29
27
56
2
ป.5
39
41
80
2
ป.6
30
28
58
2
รวมประถม
231
227
458
15
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
306
297
603
20
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...