ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสามเงาวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
68
58
126
3
ม.2
55
61
116
3
ม.3
40
51
91
3
รวมมัธยมต้น
163
170
333
9
ม.4
21
31
52
2
ม.5
23
43
66
2
ม.6
14
37
51
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
58
111
169
6
รวมทั้งหมด
221
281
502
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...