ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสามเงาวิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
60
59
119
3
ม.2
39
55
94
3
ม.3
52
34
86
3
รวมมัธยมต้น
151
148
299
9
ม.4
23
42
65
2
ม.5
14
39
53
2
ม.6
16
53
69
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
53
134
187
6
รวมทั้งหมด
204
282
486
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...