ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสามเงาวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
69
56
125
3
ม.2
70
60
130
3
ม.3
55
58
113
3
รวมมัธยมต้น
194
174
368
9
ม.4
25
35
60
2
ม.5
17
29
46
2
ม.6
23
42
65
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
65
106
171
6
รวมทั้งหมด
259
280
539
15
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...