ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
24
23
47
2
ม.2
14
17
31
2
ม.3
20
13
33
2
รวมมัธยมต้น
58
53
111
6
ม.4
12
22
34
2
ม.5
12
7
19
2
ม.6
12
7
19
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
36
36
72
6
รวมทั้งหมด
94
89
183
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...