ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านด่าน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
6
22
1
อบ.3
11
11
22
1
รวม อบ.
27
17
44
2
ป.1
10
10
20
1
ป.2
11
7
18
1
ป.3
4
11
15
1
ป.4
14
2
16
1
ป.5
4
11
15
1
ป.6
6
4
10
1
รวมประถม
49
45
94
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
76
62
138
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...