ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านด่าน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
9
22
1
อบ.3
15
7
22
1
รวม อบ.
28
16
44
2
ป.1
12
10
22
1
ป.2
10
7
17
1
ป.3
12
7
19
1
ป.4
4
11
15
1
ป.5
14
3
17
1
ป.6
4
10
14
1
รวมประถม
56
48
104
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
84
64
148
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...