ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่เทิน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
9
26
1
อบ.3
12
10
22
1
รวม อบ.
29
19
48
2
ป.1
18
10
28
1
ป.2
7
11
18
1
ป.3
11
11
22
1
ป.4
9
15
24
1
ป.5
7
23
30
1
ป.6
11
16
27
1
รวมประถม
63
86
149
6
ม.1
24
15
39
1
ม.2
25
12
37
1
ม.3
18
13
31
1
รวมมัธยมต้น
67
40
107
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
159
145
304
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...