ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสุเม่น ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
8
17
1
อบ.3
11
11
22
1
รวม อบ.
20
19
39
2
ป.1
8
5
13
1
ป.2
9
6
15
1
ป.3
12
7
19
1
ป.4
9
8
17
1
ป.5
7
7
14
1
ป.6
8
8
16
1
รวมประถม
53
41
94
6
ม.1
7
3
10
1
ม.2
4
10
14
1
ม.3
8
5
13
1
รวมมัธยมต้น
19
18
37
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
92
78
170
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...