ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
3
6
1
อบ.3
3
4
7
1
รวม อบ.
6
7
13
2
ป.1
3
1
4
1
ป.2
9
2
11
1
ป.3
4
4
8
1
ป.4
4
6
10
1
ป.5
3
4
7
1
ป.6
5
3
8
1
รวมประถม
28
20
48
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
34
27
61
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...