ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
1
3
1
อบ.3
3
3
6
1
รวม อบ.
5
4
9
2
ป.1
20
16
36
1
ป.2
10
8
18
1
ป.3
21
26
47
2
ป.4
13
12
25
1
ป.5
17
17
34
1
ป.6
11
19
30
1
รวมประถม
92
98
190
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
97
102
199
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...