ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
24
11
35
1
อบ.3
8
13
21
1
รวม อบ.
32
24
56
2
ป.1
11
12
23
1
ป.2
9
13
22
1
ป.3
17
11
28
1
ป.4
20
9
29
1
ป.5
17
11
28
1
ป.6
12
6
18
1
รวมประถม
86
62
148
6
ม.1
6
8
14
1
ม.2
8
11
19
1
ม.3
15
6
21
1
รวมมัธยมต้น
29
25
54
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
147
111
258
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...