ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดงคู่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
5
7
1
อบ.3
16
12
28
1
รวม อบ.
18
17
35
2
ป.1
7
13
20
1
ป.2
12
16
28
1
ป.3
19
13
32
1
ป.4
10
13
23
1
ป.5
11
5
16
1
ป.6
17
13
30
1
รวมประถม
76
73
149
6
ม.1
13
7
20
1
ม.2
15
9
24
1
ม.3
10
18
28
1
รวมมัธยมต้น
38
34
72
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
132
124
256
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...