ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
3
6
1
อบ.3
4
3
7
1
รวม อบ.
7
6
13
2
ป.1
3
12
15
1
ป.2
4
6
10
1
ป.3
11
6
17
1
ป.4
10
7
17
1
ป.5
11
8
19
1
ป.6
12
12
24
1
รวมประถม
51
51
102
6
ม.1
15
11
26
1
ม.2
5
5
10
1
ม.3
11
9
20
1
รวมมัธยมต้น
31
25
56
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
89
82
171
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...