ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดโบราณหลวง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
0
3
1
อบ.3
8
7
15
1
รวม อบ.
11
7
18
2
ป.1
9
10
19
1
ป.2
16
12
28
1
ป.3
9
4
13
1
ป.4
16
9
25
1
ป.5
11
17
28
1
ป.6
16
9
25
1
รวมประถม
77
61
138
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
88
68
156
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...