ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
3
8
1
อบ.3
6
2
8
1
รวม อบ.
11
5
16
2
ป.1
3
6
9
1
ป.2
7
2
9
1
ป.3
5
6
11
1
ป.4
4
7
11
1
ป.5
5
7
12
1
ป.6
5
1
6
1
รวมประถม
29
29
58
6
ม.1
10
1
11
1
ม.2
6
2
8
1
ม.3
12
4
16
1
รวมมัธยมต้น
28
7
35
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
68
41
109
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...