ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
2
8
1
อบ.3
5
4
9
1
รวม อบ.
11
6
17
2
ป.1
6
0
6
1
ป.2
3
3
6
1
ป.3
3
1
4
1
ป.4
2
3
5
1
ป.5
9
4
13
1
ป.6
7
5
12
1
รวมประถม
30
16
46
6
ม.1
5
5
10
1
ม.2
8
2
10
1
ม.3
3
0
3
1
รวมมัธยมต้น
16
7
23
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
57
29
86
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...