ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดศรีสังวร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
8
11
1
อบ.3
6
3
9
1
รวม อบ.
9
11
20
2
ป.1
8
1
9
1
ป.2
5
3
8
1
ป.3
3
7
10
1
ป.4
7
5
12
1
ป.5
6
5
11
1
ป.6
10
8
18
1
รวมประถม
39
29
68
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
48
40
88
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...