ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
9
24
1
อบ.3
9
15
24
1
รวม อบ.
24
24
48
2
ป.1
14
14
28
1
ป.2
18
11
29
1
ป.3
14
13
27
1
ป.4
9
18
27
1
ป.5
11
11
22
1
ป.6
12
10
22
1
รวมประถม
78
77
155
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
102
101
203
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...