ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
12
27
1
อบ.3
16
9
25
1
รวม อบ.
31
21
52
2
ป.1
8
16
24
1
ป.2
14
14
28
1
ป.3
17
12
29
1
ป.4
13
13
26
1
ป.5
9
18
27
1
ป.6
11
11
22
1
รวมประถม
72
84
156
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
103
105
208
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...