ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังไฟไหม้ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
4
7
1
อบ.2
2
1
3
1
อบ.3
1
7
8
1
รวม อบ.
6
12
18
3
ป.1
1
7
8
1
ป.2
5
4
9
1
ป.3
7
4
11
1
ป.4
5
3
8
1
ป.5
3
3
6
1
ป.6
4
5
9
1
รวมประถม
25
26
51
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
31
38
69
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...