ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
7
15
1
อบ.3
13
6
19
1
รวม อบ.
21
13
34
2
ป.1
15
11
26
1
ป.2
14
13
27
1
ป.3
15
12
27
1
ป.4
13
14
27
1
ป.5
16
16
32
1
ป.6
16
13
29
1
รวมประถม
89
79
168
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
110
92
202
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...