ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังพิกุล ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
3
5
1
อบ.3
5
4
9
1
รวม อบ.
7
7
14
2
ป.1
8
10
18
1
ป.2
5
4
9
1
ป.3
7
7
14
1
ป.4
8
3
11
1
ป.5
7
7
14
1
ป.6
3
7
10
1
รวมประถม
38
38
76
6
ม.1
13
4
17
1
ม.2
16
7
23
1
ม.3
11
10
21
1
รวมมัธยมต้น
40
21
61
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
85
66
151
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...