ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
12
23
1
อบ.3
12
7
19
1
รวม อบ.
23
19
42
2
ป.1
14
15
29
1
ป.2
9
14
23
1
ป.3
9
13
22
1
ป.4
16
7
23
1
ป.5
17
8
25
1
ป.6
7
15
22
1
รวมประถม
72
72
144
6
ม.1
11
9
20
1
ม.2
15
9
24
1
ม.3
12
9
21
1
รวมมัธยมต้น
38
27
65
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
133
118
251
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...