ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองแห้ง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
2
6
1
อบ.3
5
5
10
1
รวม อบ.
9
7
16
2
ป.1
6
0
6
1
ป.2
9
2
11
1
ป.3
0
3
3
1
ป.4
8
6
14
1
ป.5
3
3
6
1
ป.6
2
1
3
1
รวมประถม
28
15
43
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
37
22
59
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...