ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
6
10
1
อบ.2
8
5
13
1
อบ.3
7
4
11
1
รวม อบ.
19
15
34
3
ป.1
6
5
11
1
ป.2
5
7
12
1
ป.3
4
8
12
1
ป.4
8
5
13
1
ป.5
7
6
13
1
ป.6
11
10
21
1
รวมประถม
41
41
82
6
ม.1
8
7
15
1
ม.2
7
2
9
1
ม.3
5
4
9
1
รวมมัธยมต้น
20
13
33
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
80
69
149
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...