ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
10
19
1
อบ.2
7
4
11
1
อบ.3
6
5
11
1
รวม อบ.
22
19
41
3
ป.1
3
7
10
1
ป.2
3
9
12
1
ป.3
7
5
12
1
ป.4
8
6
14
1
ป.5
11
7
18
1
ป.6
8
8
16
1
รวมประถม
40
42
82
6
ม.1
7
2
9
1
ม.2
3
3
6
1
ม.3
7
3
10
1
รวมมัธยมต้น
17
8
25
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
79
69
148
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...