ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
3
4
1
อบ.3
3
2
5
1
รวม อบ.
4
5
9
2
ป.1
1
1
2
1
ป.2
0
0
0
0
ป.3
6
2
8
1
ป.4
1
2
3
1
ป.5
2
1
3
1
ป.6
0
2
2
1
รวมประถม
10
8
18
5
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
14
13
27
7
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...