ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบึงสวย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
1
5
1
อบ.2
3
2
5
1
อบ.3
6
3
9
1
รวม อบ.
13
6
19
3
ป.1
2
1
3
1
ป.2
1
2
3
1
ป.3
3
2
5
1
ป.4
3
3
6
1
ป.5
3
3
6
1
ป.6
3
6
9
1
รวมประถม
15
17
32
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
28
23
51
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...