ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
76
87
163
6
ม.2
111
99
210
6
ม.3
96
98
194
6
รวมมัธยมต้น
283
284
567
18
ม.4
52
74
126
4
ม.5
76
72
148
4
ม.6
53
56
109
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
181
202
383
12
รวมทั้งหมด
464
486
950
30
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...