ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
111
99
210
6
ม.2
109
107
216
6
ม.3
86
77
163
5
รวมมัธยมต้น
306
283
589
17
ม.4
83
81
164
4
ม.5
63
58
121
5
ม.6
50
54
104
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
196
193
389
13
รวมทั้งหมด
502
476
978
30
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...