ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
4
6
10
1
ป.2
10
4
14
1
ป.3
7
3
10
1
ป.4
10
10
20
1
ป.5
8
8
16
1
ป.6
4
6
10
1
รวมประถม
43
37
80
6
ม.1
8
9
17
1
ม.2
8
4
12
1
ม.3
7
5
12
1
รวมมัธยมต้น
23
18
41
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
66
55
121
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...